Καλωσήρθατε στο πρόγραμμα ΕΥΚΑΡΔΙΑ

Σύντομη περιγραφή του έργου

Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ), με κυριότερες μορφές τη στεφανιαία νόσο και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αποτελεί παγκοσμίως την πρώτη αιτία θνησιμότητας με σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την περίοδο 1990-2015, η ΚΑΝ παρουσίασε αύξηση σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες με την Ελλάδα να καταγράφει πλέον έναν ιδιαίτερα υψηλό δείκτη θνησιμότητας λόγω ΚΑΝ (42%).

Η μεγαλύτερη πρόκληση στη διαχείριση της ΚΑΝ είναι η αναγνώριση ατόμων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων καθώς στην πλειονότητά τους τα καρδιακά επεισόδια (θανατηφόρου ή μη) εμφανίζονται σε άτομα χωρίς γνωστή ΚΑΝ.

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση μίας καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας εξατομικευμένης πρόγνωσης (εκτίμησης) καρδιαγγειακού κινδύνου για τον ελληνικό πληθυσμό βασισμένη σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου έχει αναπτυχθεί ένας συνεργατικός σχηματισμός καινοτομίας (ΣΣΚ) με τη συμμετοχή 11 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα πεδία της υγείας, πληροφορικής, διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας πληροφοριών, ανάλυσης δεδομένων και στρατηγικής επικοινωνίας υπό το συντονισμό της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ που αποτελεί τον Φορέα Αρωγού του έργου.

Η εφαρμογή καταχώρισης περιστατικών

Η εφαρμογή καταχώρισης περιστατικών δημιουργήθηκε από την Computer Studio για το πρόγραμμα ΕΥΚΑΡΔΙΑ.

Παρέχει μια δικτυακή φόρμα στη οποία οι συνεργαζόμενοι φορείς μπορούν να καταχωρούν και να επεξεργάζονται τα περιστατικά, τα οποία θα τροφοδοτήσουν την ανάλυση που θα ακολουθήσει.

Για την εφαρμογή καταχώρισης περιστατικών, κάντε κλικ εδώ:

Εφαρμογή καταχώρισης


ΕΣΠΑ logos